Viskaforskliniken byter journalsystem

0
1134

Den 1 februari kommer vårdcentralen i Viskafors (Viskaforskliniken) byta till Regionens journalsystem.
Det nya systemet möjliggör åtkomst till journaltext från de flesta andra vårdcentraler i Borås och Marks kommun.
Det gör det också möjligt för oss som patienter att läsa vår journal på nätet via 1177.
På sikt kommer journalbytet att förbättra vården, men under en period kommer det att medföra mycket extraarbete för personalen på vårdcentralen. Detta kan innebära att väntetider bli längre än i normalt.
Under de två första veckorna i Februari rekommenderar vårdcentralen att prover som är ordinerade från sjukhuset skall tas på sjukhusets provtagningsenhet. Väntetiden riskerar att bli lång på vårdcentralen.

Viskaforsklinikens chef Gerhard Andersson ber om tålamod under denna process.

Gerhard säger också att arbetet med att starta en Rehab på vårdcentralen är startat. Lokaler skall planeras och byggas om. Något datum är dock ännu ej spikat.

Lämna en kommentar