Viskaforshem köper lokal grön el!

0
2006

Åren 1909-1910 skapades Storsjön i Viskafors. Två dammar byggdes ner mot Svaneholm och sedan fick Bålåns (Stampareåns) vatten bli kvar i dalen och dränka gårdar och torparstugor. I januari 1910 var sjön full. Varför denna åtgärd. Jo, Rydboholmsbolagets fabriker skulle elektrifieras och i Viskaforsfallet 24,5 meter högt byggdes ett vattenkraftverk. Storsjön var ett vattenmagasin för att reglera tillflödet av vatten in i turbinerna. Mellan Storsjön och Viskan byggdes en tunnel som är ca 700m lång och 2,5m i diameter.
Kraftstationen i Viskaforsfallet, som Rydboholmsbolaget på 1970-talet sålde till Viskans Kraft (ingår nu i Vattenfall) möter nu en ny vår. Under åren 2014-2020 kommer Vattenfall investera ca 70 miljoner kr i förbättringar av dammar, nya turbiner och generatorer. Kraftstationen producerar ca 14 miljoner Kwh/år och Viskaforshem köper ca 3 miljoner kwh/år.
Kraftverket var klart 1921. Men vattenmagasinet Storsjön var fullt redan 1910. En lång väntan eller fanns det något annat tidigare? Någon som vet?
På Viskaforshems hemsida finns en film om kraftstationen!
Jan-Åke Brorsson

Lämna en kommentar