Viskaforsbygdens Föräldraförening

0
1462

Diskussionerna om läget i Viskaforsskolan har resulterat i att ett antal föräldrar tagit initiativ till att bilda en föräldraförening! Namnet Viskaforsbygdens Föräldraförening finns nu som en hemlig Facebookgrupp med 282 medlemmar. Är du intresserad av att bli medlem i Facebookgruppen?
Kontakta: Maria Erixon. Mail:<mariaerixon82@gmail.com>
Syfte med föreningen är att få igång en dialog mellan skolledning och föräldrar för att lyfta fram det som är bra och samtidigt hitta gemensamma lösningar på det som behöver förbättras.

Lämna en kommentar