Viskaforsbygdens föräldraförening

0
1866

Nu har det formella beslutet tagits om en föräldraförening. Viskaforsbygdens föräldraförenings bildades torsdagen den 26 oktober i Storsjögården. Men arbetet började redan i våras med att skapa goda kontakter med bygdens skolor samt nattvandringar. En bra start mot en framtid där föräldrar aktivt ger stöd och samtidigt påverkar arbetet i skolan.
I föreningens styrelse ingår från vänster:
Claes Bergstrand, Renée Linander, Maria Erixon (sekreterare) Justina Johansson (ordförande) Emilia Weijmer (kassör), Åsa Ahlström (v. ordförande), Maria Wernering och Mia Löwerud

Lycka till!

Lämna en kommentar