Viskafors Vårdcentral läggs ner!?????

0
1755

I morse kunde vi i BT läsa att Primärvårdsstyrelsen avsåg besluta lägga ner 5 av Närhälsans vårdcentraler. Av hänsyn till personalen ville man dock inte uppge vilka vårdcentraler det handlar om. Den hänsynen räckte inte längre än till eftermiddagen då Ann-Sofie Alm (m) ordförande i primärvårdsstyrelsen  meddelade BT att bl.a. Viskafors vårdcentral är en av de fem. Slutligt beslut kommer enligt Malm tas av Regionfullmäktige i februari.

Beslutet är inte enhälligt. S och V har reserverat sig mot beslutet. SD har ingen representant i Primärvårdsstyrelsen. Motivet för beslutet är att Viskafors vårdcentral har dålig ekonomi.

Jag har nu levt med den här frågan i ca ett år och hela tiden försökt få ledningen för Närhälsan i Sjuhärad att inse att man får inte fler listade om man inte visar upp sig och talar om att man finns till och vilken bemanning och kompetens man har. Något som man inte lyssnat på. Vid senaste mötet i Storsjögården gjorde Sassa Koltsida en utmärkt genomgång av vad man lyckats med och att vårdcentralen i december kommer var fullt bemannade. Ett positivt budskap att bygga vidare på. Därefter kommer Marita Bäck och säger att ekonomin fortfarande är dålig och att fler listade personer behövs. Men Marita hade inte någon idé hur Närhälsan skulle arbeta med detta. Istället kändes det som att frågan placerades i vårt knä för lösning. Detta visar enligt min mening den bristande kompetens som finns inom Närhälsan för att driva en verksamhet på en konkurrensutsatt marknad.

Jag fick idag ett mail från Närhälsan där jag som representant för Rydboholms SK och Viskaforsbygdens företagare och föreningar är inbjuden till ett informations-/dialogmöte med primärvårdstyrelsens presidium. Mötet kommer att hållas på Viskafors vårdcentral fredagen den 27 november kl: 12.30

Jag kommer ladda upp inför detta möte och återkommer med en rapport från mötet.

Hälsningar!

Jan-Åke Brorsson

Lämna en kommentar