Viskafors vårdcentral! Fortsatt debatt.

0
1644

I dagens Borås Tidning finns en debattartikel som skrivits av regionråden Johnny Magnusson (m) och Jonas Andersson (L). Herrarna försvarar nedläggningen av 5 vårdcentraler.  Jag har skickat in bilagda tanker till BT för publicering!

100 nya vårdcentraler förklarar läkarbristen!

Vi tar ansvar för primärvården säger Johny Magnusson (m) och Jonas Andersson (L) i en artikel i BT den 4 december. Enligt de båda regionråden har i Västra götalandsregionen sedan vårdvalet infördes 2009 antalet vårdcentraler nära nog fördubblats och tillgängligheten till primärvård har ökat kraftigt. Samtidigt ställer sig regionråden positiva till Primärvårdstyrelsens förslag till nedläggning av 5 vårdcentraler. Jag citerar ”Att fortsätta driva vårdcentraler med otillräcklig läkarbemanning vore oansvarigt gentemot patienterna”

Bemanning av läkartjänster är sedan länge ett känt problem. Enligt Ann-Sofie Alm (m) ordförande i Primärvårdsstyrelsen har Närhälsan på sina 110 vårdcentraler 84 vakanta läkartjänster.

VG-regionen har idag ca 200 vårdcentraler. Sedan 2009 har det alltså enligt regionråden tillkommit knappt 100 vårdcentraler. De boende i Viskafors, Fritsla eller Dalum funderar säkert på vem som har fått tillgång till alla dessa vårdcentraler och inte minst fått tillgång till alla läkare. Ett tillskott på 100 vårdcentraler måste ju dramatiskt ha ökat efterfrågan på läkare. Dessutom infördes vid förra årsskiftet i den s.k. KK-boken krav på läkarbemanning under hela öppettiden på vårdcentralerna. Ett krav som naturligtvis även detta kräver fler läkare. Med den politiken är det ju inte konstigt att läkarbristen förvärrats och kostnaden för hyrläkare blivit ett stort problem. Så min reflektion blir att vårdvalsmodellen i högsta grad bidragit till att skapa läkarbristen. Nu meddelar ju regionråden att det är dags för en översyn av modellen, vilket jag välkomnar. Frågan är om detta innebär en genomgripande utvärdering? Kommer man belysa vilka orter/invånare som vunnit på modellen och vilka som förlorat? Vem har fått nya vårdcentraler? Vilken betydelse har modellen för den rådande läkarbristen? Eller blir det bara en liten tumme där man skrapar på ytan?

Om man inför en marknadsmodell som ju vårdvalet innebär så är det min uppfattning att man som politiker också har ett ansvar att förbereda och utveckla den egna verksamheten dvs ge Närhälsan kompetens för att arbeta på en marknad. Här menar jag att VG-regionen totalt misslyckats. En kritik som drabbar alla inblandade partier. Min uppfattning är att allianspartierna lagt sitt fokus på att få in privata vårdgivare medan övriga partier ägnat sig åt att kritisera vårdvalsmodellen. Ingen har tagit ansvaret för att styra upp Närhälsan. Resultatet ser vi idag i form av dålig ekonomi och en massa konstiga förklaringar till varför det blivit som det blivit. Ena gången är det KK-boken. Nästa gång handlar det om läkarbrist. Nu är det en fråga om ekonomi. Jag som ”viskaforsare” ställer mig naturligt frågan varför just Viskaforsbygden skall drabbas? Med knappt 5000 listade patienter och en fullbemannad vårdcentral utan hyrläkare borde det vara möjligt för Närhälsan eller en privat vårdgivare att driva en vårdcentral i Viskafors. Enligt Ann-Sofie Malm driver Närhälsan på ett 20-tal platser vårdcentraler där antalet listade är 5000 eller lägre. Så visst går det om man vill. Eller vad säger herrar regionråden Magnusson och Andersson?

Jan-Åke Brorsson

Viskafors

Lämna en kommentar