Viskafors vårdcentral. Aktuell information

0
3125

Här kommer information om dagens möte genom den artikel jag skickat in till BT.
Jan-Åke Brorssson

 

En vårdvalsmodell i utförsbacke! Viskafors vårdcentral en av förlorarna!

Nyss hemkommen från ett informationsmöte om Viskafors vårdcentral kan jag konstatera att vi i VG-regionen har en vårdvalsmodell som befinner sig i fritt fall och en Primärvårdsstyrelse/Närhälsa som inte klarar av att hantera sin ekonomi.

Vi, ett antal representanter för föreningsliv och företag, i Viskaforsbygden, fick träffa Marie-Sofie Alm (m)ordförande och Tord Karlsson (s) vice ordförande i Primärvårdsstyrelsen. Syftet med mötet var att informera oss om varför man vill lägga ner Viskafors vårdcentral. Rakt på sak så är orsaken att vårdcentralen har dålig ekonomi och den ekonomin förväntas inte förbättras under 2016. Dessutom har man ett ganska stort underskott att bära med sig från tidigare år. Den ekonomiska utvecklingen för Närhälsan som koncern har också försämrats. Lösningen på hela problematiken är bl.a. att lägga ner 5 vårdcentraler.

Som jag tidigare framfört är min uppfattning att koncernen Närhälsan inte har förmåga att arbeta på en marknad. Trots att man under flera år haft underskott på vårdcentralen i Viskafors har man inte haft någon utåtriktad kommunikation eller andra insatser för att få in fler kunder/listade. Istället har man fyllt underskottet med pengar från vårdcentraler som gett överskott. Ett strutsbeteende för att slippa se verkligheten. Nu är det vi i Viskaforsbygden som får betala priset. Slutsatsen från mötet är också att i VG-regionen har man lyckats skapa en vårdvalsmodell med så mycket detaljstyrning att den verkar blivit omöjlig att hantera. Det är därför läge för en ordentlig utvärdering av modellen och hur mycket valfrihet den har gett oss regioninvånare. Frågan är vilken valfrihet jag som ”viskaforsare” nu kommer få. Kommer det finnas någon vårdcentral att gå till i Viskafors eller måste jag ta mig in till Borås. Finns det i så fall plats för mig hos någon privat central? Mitt förtroende för Närhälsans ledning är ju helt i botten!

Svaret på den frågan ställer vi nu till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är ni som har befolkningsansvaret. Det är ni som skall teckna vårdöverenskommelser med vårdgivare. Närhälsan vill inte fortsätta driva verksamheten i Viskafors. Vi är knappt 5000 listade och har i nuläget en fullbemannad vårdcentral. Vi kommer ta kontakt och hoppas så snart som möjligt få ett möte.

 

 

Lämna en kommentar