Välbesökt möte om vårdcentralen!

0
1428

Informationsmötet om vårdcentralen den 20 januari blev välbesökt. Uppskattningsvis var det över 200 personer som hade bänkat sig för att få information om nuläge och framtid för vårdcentralen. Tyvärr hade politiker och tjänstemän inte något besked att ge oss. Den samlade bedömningen är att det inte handlar om ekonomi utan om rekryteringsproblem gällande läkare. Huvudfrågan handlar om kravet på att ha läkare på plats under vårdcentralens öppettider. En prestigekamp verkar uppstått mellan Hälsa- och sjukvårdsstyrelsen samt Primärvårdsstyrelsen om dispens eller inte dispens. Är det rimligt att ha ett sådant detaljerat och strikt krav? Borde det inte vara mer flexibelt? Kvalitet är ju också en fråga om tillgänglighet. För oss i Viskafors är det bättre kvalitet att kunna gå till en vårdcentral på orten istället för att åka till Borås. Politiker och tjänstemän fick en hemläxa och vi väntar på när och hur de skall svara!

Skrivet av Jan-Åke

Lämna en kommentar