Vad vill du göra på din fritid? En ungdomsenkät!

0
1045

Viskaforsbygdens Föräldraförening och Ortsrådet går ut med en enkät till ungdomarna i Viskaforsbygden. Vad vill ni göra på er fritid? Tanken är att enkäten skall ge svar på brister i vårt utbud av fritidsaktiviteter.Med den informationen som grund kan vi agera och försöka få igång aktiviteter som idag saknas. Ett bredare fritidsutbud!

Barn under 13 år kan behöva hjälp att fylla i enkäten. Hjälp oss! Fyll i enkäten! Därmed kan ni bidra till att vi får ett både bredare och aktivare fritidsliv för våra barn och ungdomar. Klicka på nedanstående länk och fyll i enkäten.

http://tinyurl.com/y68c8drn

Lämna en kommentar