Vad händer i Viskaforsskolan?

0
2059

Häromveckan träffade jag Mats Bergdahl, rektor för F9 på Viskaforsskolan. Syftet med träffen var att få lite information vad som är på gång på Viskaforsskolan. Ofta blir det bara den negativa informationen som kommer ut i media. Exempelvis BT:s artikel om dåliga resultat i årskurs 9.
Mats tillträdde som rektor i våras samtidigt som Marie Hansen blev rektor för F6.  Mats trivs i sin rektorsroll och tycker han har bra förutsättningar för driva ett aktivt utvecklingsarbete.  En grupp lärare med bra kompetens där nästan alla är behöriga. Bra lokaler och utemiljö. Ett gott stöd i vaktmästare, korridorvärdar, studiecoacher, bibliotek och en matsal som serverar god och näringsriktig mat. Viskaforsbygden har också ett aktivt föreningsliv, vilket är ett viktigt stöd för skolan. Detsamma gäller det engagemang som finns i föräldraföreningen.
Senare har jag haft kontakt med Marie som bekräftar den positiva känslan. Marie sa följande:
”Min känsla är att vårt utvecklingsarbete på skolan skapar en del framtidstro hos elever och personal. Jag hade ett stort föräldramöte för vårt mellanstadium förra veckan där jag presenterade skolans vision dvs att skolan har höga förväntningar på elever och personal. Jag fick även fram vårt budskap om att vi värnar om god samverkan mellan hem och skola där föräldrarna är ett viktigt stöd till skolan, allt för elevernas bästa.”
Men vad händer med kritiken från skolinspektionen och dåliga studieresultat? Rektorerna Mats och Marie driver tillsammans med sina medarbetare och elever ett omfattande utvecklingsarbete för att leva upp till Skolinspektionens krav. I juni lämnade de en rapport om de insatser som genomförts och de som pågår. I september kommer Skolinspektionen tillbaka för en ny dialog och ger då skolan ett betyg.  Det handlar om:

 • Stöd till elever med särskilda behov
 • Frågor om studiero och närvaro
 • Elevhälsans främjande arbete dvs att utveckla skolans positiva och starka sidor.

  Mats och Marie hoppas naturligtvis på att Skolinspektionen skall bli nöjda med det arbete som skolan presterat eller åtminstone att de anser skolan är på rätt väg. Det handlar ju om ett långsiktigt utvecklingsarbete som startats och som kräver tid att genomföra. Detta är också en viktig del i arbetet att förbättra studieresultaten. Det går inte att lova en snabb vändning uppåt men det finns en positiv utveckling av studieresultaten i de yngre årskurserna. I våras var exempelvis ca 75% av 6:or godkända. Motsvarande siffra i Kinnarumma var 100% och i Svaneholm ca 80 %.

  Jag hoppas på ett positivt svar från Skolinspektionen och att studieresultaten sakta men säkert vänder uppåt!

  Lycka till!
  Jan-Åke Brorsson

Lämna en kommentar