Två biskopar i Rydboholm!

0
1514

Kyndelsmässodagen den 1 januari bytte Kinnarumma pastorat stift. Vi har sedan 1620 tillhört Göteborgs stift. Nu övergick vi till Skara stift. För att uppmärksamma denna historiska händelse firas en gudstjänst i Rydboholms kyrka med start kl: 10.00. Där medverkar såväl biskopen från Skara stift Åke Bonnier som biskopen från Göteborgs stift Per Eckerdal. Efteråt blir det allmänt kyrkkaffe i Kyrkligt Centrum Viskafors och där får vi lite stiftshistoria från både Göteborg och Skara genom kyrkoherde emeritus Lennart Nordquist.

Välkomna!

Lämna en kommentar