Seglora byalag

0
1714
Gå till Hemsida

Telefonnummer:
0706-691024
Adress:
info@seglora.se

Mer om Seglora byalag:

Seglora byalag bildades 1999. Anledningen var dels att Borås kommun hade för avsikt att stänga äldreboendet Björkhaga, dels att kommunen utlovade en ’bygdepeng’ till de utvecklingsgrupper som startade upp under 1999. Väldigt många seglorabor reagerade mot nedläggningen. Ett möte arrangerades där byalaget bildades och en av byalagets uppgifter var att bevara Björkhaga, vilket också lyckades. Dessutom fick byalaget en ’bygdepeng’ så att man hade ett litet startkapital.

Lämna en kommentar