RSK:s ferieungdomar

0
1337

Även i år har RSK ferieungdomar som under 4 veckor hjälper oss och Viskaforshem med olika arbetsuppgifter. På bilden ser ni från vänster i främre raden Rasmus, Albin och Casper och i bakre raden Filip, Emil och Gustav.
Första veckan var de ledare i RSK:s fotbollsskola. Innevarande vecka handlar det om städning och tvätt mm på SE-vallen samt röjning av sly i Rydboholm. Nästa vecka kommer de ha arbetsuppgifter för RSK Innebandy i Viskaforshallen samt RSK OLTeam uppe vid Storsjögården. Den avslutande veckan handlar det åter om storstädning av omklädningsrum i läktaren på SE-vallen, storstädning av Storsjögården samt trädgårdsarbete för Viskaforshem.
6 RSK-grabbar som sköter sig och jobbar bra tillsammans. RSK ställer upp med arbetsledare.
Detta ingår i Borås stads satsning på ferieungdomar, vilket innebär att det är Borås stad som betalar ungdomarnas lön.
Bra för ungdomarna liksom för RSK och Viskaforshem.

Lämna en kommentar