Privat aktör startar vårdcentral i Viskafors

0
1954

I dagen Borås Tidning finns en artikel om vårdcentralen i Viskafors. Enligt Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande i Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har det inkommit en ansökan från en privat aktör att starta en vårdcentral i Viskafors. Företaget heter Premedica Borga och ansvarig läkare är Gerhard Andersson. Företaget vill starta den 1 oktober. Nu inleds en process där företagets ansökan kommer prövas mot de krav som den s.k. KK-boken ställer. Samtidigt skall Närhälsans begäran prövas om att få lämna Viskafors tidigare än den 31 december. Målsättningen måste vara att det inte blir något tidsmässigt glapp mellan avveckling och nyetablering.

Vi hoppas detta nu rullar på med fart så vi får ett definitivt besked. Det är nu viktigt att vi ”viskaforsare” backar upp Premedica Borga och när allt är klart listar oss hos denna vårdcentral!

Anser Jan-Åke Brorsson

Lämna en kommentar