Positiv utveckling på Viskaforsskolan

0
1177

Under hösten 2017 gjorde Skolinspektionen en inspektion på Viskaforsskolan. En rapport om detta besök kom i början av mars 2018. I den rapporten konstaterades att inom 2 områden med tidigare brister hade skolan vidtagit åtgärder och godkänts. Men ytterligare 4 bristområden kvarstod. I september 2018 gjorde Skolinspektionen ett nytt besök och rapporten från detta besök kom den 11 november 2018. Av rapporten framgår att nu har skolan avhjälpt bristerna inom 3 av 4 områden. Inga brister finns nu inom F7-9. Inom F6 finns en brist inom området Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.
Grattis till Viskaforsskolans ledning, lärare, övrig personal och elever för ett lyckat utvecklingsarbete. Nu tar vi sista steget och före mars månad 2019 fixar till den sista bristen.

Borås Tidning hade för någon vecka sedan en artikel om detta. Tyvärr lyckades inte BT fånga den positiva utvecklingen utan fokuserade enbart på kvarstående brist och viteskrav. Antingen hade väl journalisten inte läst på eller så har BT en märkligt negativ syn på begreppet nyhet!

Lämna en kommentar