Positiv utveckling för Viskaforskliniken!

0
940

Den nationella patientenkäten för 2018 visar att Viskaforskliniken jämfört med 2017 utvecklas positivt. När det gäller måttet ”helhetsintryck” ökar klinikens siffra från 91,6% till 91,9%. Genomsnittet för alla vårdcentraler i Västra Götaland är 77,7%.
Viskaforsklinikens siffror för Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering samt Respekt och bemötande ökar medan siffrorna för Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet minskar något.

I hård konkurrens med Brämhults vårdcentral är Viskaforskliniken den bästa i Boråsområdet medan Tranehälsan i Tranemo har bäst resultat i Sjuhäradsbygden.

Lämna en kommentar