Om vi samverkar blir vi starkare!

0
1315

Under en längre tid har vi haft igång ett arbete att försöka starta ett ortsråd för Viskaforsbygden. Ortsrådets uppgift är att verka för en långsiktig och positiv utveckling av hela Viskaforsbygden dvs Seglora, Svaneholm, Viskafors, Kinnarumma och Rydboholm. Ortsråd är ett övergripande nätverk/förening som samverkar med och stödjer föreningar, företagare, enskilda personer, Borås stad och myndigheter. Den 16 januari var vi drygt 30 personer i Storsjögården som diskuterade vilka frågor som är viktiga för Viskaforsbygdens utveckling samt tog upp förutsättningarna för att formellt bilda ett Ortsråd. Många ideér kom fram men tyvärr finns just nu inga förutsättningar att formellt bilda ett ortsråd. Det finns alltför få personer som vill ta något större ansvar och engagemang. Vi beslöt därför att fortsätta på den informella vägen och bygga på engagemang i enskilda frågor. Jag bilägger minnesanteckningarna från träffen i Storsjögården. Min förhoppning är att ni sprider detta budskap och att det finns några personer i Viskaforsbygden som tar till sig budskapet och vill bidra med sin insats. I så fall tar ni kontakt med mig Jan-Åke Brorsson
Mail: janake.brorsson@gmail.com       Mobil: 0708-194448

Klicka på länken nedan och läs minnesanteckningarna:

Minnesanteckn Ortrådet Januari 2018

 

Lämna en kommentar