Närhälsan har rättat till faktafel !

0
1475

I dagens Borås Tidning finns en annons från Närhälsan. I annonsen rättar Närhälsan till ett faktafel från sin information den 28 april.
Automatisk omlistning sker 2016-05-31!
Min tolkning är att alla som idag är listade vid Närhälsans vårdcentral i Viskafors och som har denna vårdcentral som närmsta vårdcentral kommer automatiskt bli listade hos Gerhard Anderssons nya vårdcentral i Viskafors.
Den nya vårdcentralen startar sin verksamhet den 1 juni !
De som idag är listade vid Närhälsans vårdcentral i Viskafors men inte bor i närheten kommer att automatiskt listas hos närmaste vårdcentral. De som exempelvis bor på Göta i Borås och är listade i Viskafors kommer automatiskt listas hos någon av vårdcentralerna i Borås. För er krävs det alltså ett aktivt val för att bli listad vid den nya vårdcentralen i Viskafors.

För oss alla gäller det att noga titta på den information vi framöver kommer få i brevlådan och bevaka att vi blir listade vid den vårdcentral vi vill ha. Jag hoppas att vi alla ”viskaforsare” ställer upp för vår nya vårdcentral och bevakar att vi listar oss där. Detta gäller inte minst ni som under denna oroliga tid listat om er till andra vårdcentraler!

Hälsningar!

Jan-Åke Brorsson

 

Lämna en kommentar