Läget vid Närhälsan i Viskafors!

0
40465

Mötet i Storsjögården på onsdagskvällen inleddes med att Johan Herlitz, professor i Prehospital Akutsjukvård vid Högskolan i Borås, gav oss intressant och innehållsrik information om hjärtats funktion, vad som händer vid hjärtstopp och hjärtinfarkt mm samt hur man kan behandla och förebygga hjärtproblem.

Därefter informerade Sassa Koltsida och Maritha Bäck om läget vid Närhälsan i Viskafors. Arbetat har under sommaren och hösten inriktats på att rekrytera personal. Enligt Koltsida kommer man i mitten av december vara fullt bemannade på alla funktioner. Man kommer i slutet av året återinföra Drop-In-mottagningen med 2 timmar på förmiddagen och två på eftermiddagen. I början av nästa år kommer man införa kvällsmottagning. Något som är efterfrågat av ”viskaforsarna”. Slutligen arbetar man med frågan om rehabiliteringsverksamheten. Redan i nuläget erbjuder man under några timmar per vecka möjligheten att få en rehabiliteringsbedömning på plats i Närhälsans lokaler.

För att få stabilitet i såväl verksamhet som ekonomi behövs insatser för att öka antal listade patienter. Informations- och marknadsföringsinsatser planeras och Patientrådet kommer diskutera hur de kan hjälpa till med detta.

Lämna en kommentar