Hur mår ungdomarna i Viskaforsskolan?

0
1553

Häromkvällen var jag på ett möte med ”Interimsstyrelsen för Viskaforsbygdens ortsråd”. En intressant kväll där vi fick information om hur barn och ungdomar mår i Viskafors. Bakgrunden är att Borås stad liksom alla kommuner i Sverige vartannat år gör ett Välfärdsbokslut. Det som nu presenterades är från 2017. Rapporter finns från 2001 och framåt.
Den information vi fick denna kväll handlade om en uppföljning av ungdomar i Viskaforsskolan. Frågorna handlade om psykosocial hälsa och studieresultat. Det var ingen munter information!
Några frågor berörde psykosociala problem som eleverna i årskurs 8 upplever en gång per vecka eller oftare.  Flickorna mår sämre än pojkarna!  På exempelvis frågan om ”de känner sig nere” var svaret JA från 29% av pojkarna och 60% av flickorna. En annan fråga är om de är ”Irriterade/på dåligt humör. Här var svaret JA från 39% av pojkarna och 72% av flickorna. På frågan om man trivs i skolan svarar 82% av pojkarna JA och 54% av flickorna.
Ungdomar som inte mår bra presterar naturligtvis eller heller så bra. Andelen elever med godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9 var 2017 för pojkarna 70% och för flickorna 63%. Jämfört med 2015 och 2016 har här en förbättring skett vad gäller pojkarna men en försämring för flickorna.
På frågan om medlemskap i föreningar var svaret JA från 57% av pojkarna och 56% av flickorna.
Sammanfattningsvis kan noteras att resultatet för Viskaforsskolan är sämre än genomsnittet i Borås stad. Utvecklingen inger oro och detta gäller speciellt flickorna.

Samtidigt kan vi konstatera att i Viskaforsskolan pågår ett utvecklingsarbete som kommer att ge positiva resultat. Ett långsiktigt arbete som kräver tålamod!
Det finns många fler frågor att redovisa! Interimsstyrelsen för Viskafors Ortsråd  kommer att bjuda in till ett möte där hela rapporten kommer att presenteras. Preliminärt datum är den 21 november i Viskaforsskolans matsal.
Välkomna!

 

Lämna en kommentar