Grattis till Viskaforskliniken!

0
3137

Gerhard Andersson och hans medarbetare på Viskaforskliniken kan glädjas åt en bra start. Resultatet från den Nationella Patientenkäten för 2016 visar att Viskaforskliniken har ett klart godkänt resultat.
Enkäten behandlar följande områden: Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap, Tillgänglighet.
Jag har gjort en jämförelse med resultatet för Hela Riket, Västra Götalandsregionen samt genomsnittet för alla vårdcentraler i Borås kommun. Viskaforskliniken ligger bäst till inom samtliga 7 områden. Högsta siffran är 89% och avser, Tillgänglighet samt Respekt och bemötanden. Lägsta siffran är 78% och avser Information och kunskap. Vad gäller Helhetsintrycket så är siffrorna följande:
Viskaforskliniken      84%
Borås kommun        81%
Hela Riket               79%
VG-regionen            76%

Gerhard Andersson har fått möjlighet att ge en kommentar och han säger följande: ”Det var glädjande att det såg så bra ut. Jag var rädd för att det fortfarande skulle hänga kvar omdömen från tiden innan, under och efter sommaren då det inte var mycket som fungerade. Nu fungerar det mesta och vi börjar att komma ikapp med årskontroller även om det är en del som fortfarande väntar. Det har varit alltför mycket på en gång under hösten och hittills i vinter. Vårt mål för framtiden är att ligga i topp i denna undersökning.”

Vid tangentbordet!
Jan-Åke Brorsson

 

Lämna en kommentar