Från rutnätsstad till industristad! Och sedan?

0
1731

På torsdagskvällen var vi ca 20 personer som i Hembygdsgården Flenstorp lyssnade på Fredrik Hjelm från Borås stad. Fredrik visade bilder från gamla Borås och berättade om stadens utveckling vad gäller stadsplanering dvs industri, bostäder, gator, torg mm. Vi började i den gamla rutntässtaden från 1621. En stadskärna som omfattade området mellan Viskan och Allègatan samt Järnvägsgatan och Åsbogatan. Enligt Fredrik bodde det på 1650-talet ca 3500 personer där. Idag bor på samma område ca 1900 personer.
Vi fick en genomgång hur färgeriindustrin på 1700-talet satte sin prägel på området utmed Viskan. Hur bilen på 1960-talet om framåt kraftigt påverkade utvecklingen. Industrinedläggningarna på 50-70-talen fram till dagens diskussion om förtätning, höghus och beredskap för en eventuell Götalandsbana med snabbtåg till Stockholm. Tack Fredrik för en härlig och intressant kväll, som vi fick uppleva en kulen höstkväll i 1800-talsmiljö.

Vid pennan och kameran!

Jan-Åke

IMG_3914   IMG_3915

Lämna en kommentar