Framtidens centra för vård?

0
1453Viskaforshem har planer på att bygga en ny fastighet på tomten mellan f.d. Prästgården och Idrottshallen. Där fanns tidigare baracker för skola och förskola. Tanken är att där få plats för tandläkare, vårdcentral, apotek och kanske också trygghetsbostäder. Därmed stärker man centrat vid Herrgårdsområdet. Planen följer de tankar dom finns i förslaget till kommunal översiktsplan, som nu är ute på remiss. När kan vi tänka oss att förslaget är genomfört? Möjligtvis om 4-5 år! Det ska bli intressant att följa utvecklingen!

 

 

 

 

Lämna en kommentar