Förslag tilll Översiktplan finns nu på www.boras.se

0
1440

Förslag till Översiktsplan med sikte på år 2035 finns nu utlagd på Borås stads hemsida www.boras.se
Där kan du se hur man tänker sig utvecklingen i Viskaforsbygden. Gå in och kolla!
Tisdagen den 28 mars bjuder Borås stad in till en mingelkväll i Viskafors bibliotek mellan kl:16-19. Då har du möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.
Måndagen den 10 april kommer vi inom vårt lokala nätverk ha ett uppföljningsmöte i Storsjögården kl: 19.00

Välkomna!

Lämna en kommentar