Föräldraförening och ortsråd?

0
1465

Vi har ett nätverk som fokuserar på utvecklingen i Viskaforsbygden. Tisdagen den 10 april hade vi ett möte i Storsjögården. Vi diskuterade bl.a. om vi skall bilda ett ortsråd för Viskaforsbygden, situationen i Viskaforsskolan och hur vi ser på Borås stads förslag till Översiktsplan.
Vi fattade följande beslut
Viskaforsskolan
Mari, Mia, Maria och Johanna tog på sig uppdraget att försöka få till en träff med föräldrar i syfte att få igång en diskussion om en självständig föräldraförening. Mötet blir i Storsjögården Måndagen den 17/4 kl: 17.00.
Jan-Åke och Bengt fick i uppdrag att reda ut dels formaliteter kring bildande av en föräldraförening dels ta fram det underlag som finns om skolans värdegrundsarbete.

Ortsråd
Frågan om vi skall bilda ett ortsråd återgår för en diskussion i byalag och föreningar. Ett ortsråd för Viskaforsbygden kan bli en sammanhållande länk mellan byalag, föreningar och företagare och bestå av 6-8 personer där samtliga orter är representerade.
Varje byalag/ förening ger Jan-Åke ett svar senast den 31 maj.

Översiktsplanen
Vi inbjuder kommunalråd och/eller Samhällsbyggnadsnämnden för en diskussion om hur de förslag i Översiktsplanen, som berör Viskaforsbygden skall kunna förverkligas. Vad blir nästa steg i processen att öka bostadsbyggandet i Viskaforsbygden?
Jan-Åke återkommer med förslag till tidpunkt för mötet.

Den som har tankar och idéer är välkommen att kontakta mig: janake.brorsson@gmail.com

 

Lämna en kommentar