Fokus på Viskaforsbygden!

0
1491

De senaste veckorna har vi kunnat läsa om hur de flesta partier, som finns med i fullmäktige, ser på Viskaforsbygdens utveckling.
Men vad kan vi som bor i Viskaforsbygden göra?
Den 17 januari hade vi ett möte i Storsjögården. Vid mötet fanns representanter för byalag, föreningar och företag i Seglora, Svaneholm, Kinnarumma, Rydboholm och Viskafors. Vid mötet beslöt vi följande:
Vi skall ta fram information om möjligheterna att starta ett Ortsråd för Viskaforsbygden
Vi skall granska det förslag till Översiktplan som tagits fram av Borås stad. Planen kommer bl.a. presenteras vid en mingelträff i Viskafors bibliotek tisdagen den 28 mars mellan kl:16-19
Vi skall fortsätta att utveckla viskafors.net och hoppas på att få fler som följer oss.
Vi skall försöka få kontakt med familjer med barn i skolan för att få mer information om hur vi kan utveckla Viskaforsbygden. Vi kommer ställa följande frågor om Viskaforsbygden som helhet men i synnerhet om skolan.
Vad är bra Vad kan bli bättre? Förslag till åtgärder som vi själva eller politikerna kan vidta!
För att diskutera dessa frågor samlas vi till ett nytt möte måndagen den 10 april kl: 19.00 i Storsjögården.

 

 

 

Lämna en kommentar