Fika demokratiskt!

0
1995

Måndagen den 11 november kan du ställa frågor till diskutera med våra politiker i Stadsdelnämnd Väster.
Plats: Viskafors Bageri Tid: 18.30 – 20.00

Träffen är ett gemensamt arrangemang mellan Stadsdelnämnden och Viskaforshem.

Gå dit och ställ frågor om hur politikerna ser på utvecklingen i Viskaforsbygden!

lennart_2401744c             Kerstin_Hermansson_0000093100

Lämna en kommentar