Debattartikel i BT

0
1921

Hej!

Nedanstående artikel har jag i förkortad form just nu skickat över till BT för publicering.

Närhälsan saknar kompetens!
Just nu är det sen kväll i Viskafors. Vi närmar oss fredagen den 20 november. Jag befinner mig í ett frustrerat tillstånd!
För ett år sedan fick vi besked om att det fanns planer på att lägga ner vårdcentralen i Viskafors. Ett besked som skapade en upprörd stämning i Viskafors och vi drog igång ett arbete för att motverka nedläggningsplanen. Det blev ett möte med politiker och tjänstemän i Viskaforsskolans matsal i slutet på januari 2015. Vid detta möte uttalade primärvårdsdirektören Marie-Louise Gefvert att problemen i Viskafors inte handlade om ekonomi utan om svårigheter att hitta personal och speciellt då läkare. Dessutom framhöll hon att den s.k. KK-boken med detaljerade krav från Regionledningen var ett besvärligt hinder.
Primärvårdsstyrelsen beslöt senare under våren att i Viskafors vårdcentral skulle få finnas kvar. En ny vårdcentralschef tillsattes men blev en kortvarig lösning över sommaren och i början av hösten gjordes ytterligare ett chefsbyte. När vi inom Nätverket Viskaforsbygdens företagare och föreningar i oktober hade en föreläsningskväll om behovet av tidiga insatser vid hjärtstopp bjöd vi in Närhälsan för att ge oss information om nuläget. Sassa Koltsida, chef för vårdcentralen och Maritha Bäck medverkade på mötet.
Sassa gav oss en positiv beskrivning av det arbetet som lagts ner för att rekrytera personal. Hon meddelade att i mitten av december skulle vårdcentralen ha full bemanning. Man hade uppe diskussioner om att lösa rehabiliteringsfrågan och en sjukgymnast fanns på plats någon dag i veckan för bedömning av rehabiliteringsbehov. Planer fanns för att under våren öppna kvällsmottagning. Alltså ett bevis för att man gjort ett mycket bra arbete och därmed löst det som primärvårdsdirektören i januari månad fört fram som det stora problemet. Efter Sassas positiva rapport framträdde Maritha Bäck och informerade oss om att det fanns ekonomiska problem och att man måste få fler personer att lista sig vid vårdcentralen. Hon hade dock inte ett enda förslag till åtgärd utan placerade frågan i knät på oss åhörare. Det verkade som att hon förväntade sig att vi skall lösa problemet.
Vårdcentralen i Viskafors har under de senaste åren inte fungerat tillfredställande och befunnit sig i en nedförsbacke med minskat förtroende och därmed färre listade personer. Under det år jag nu följt frågan så har både jag och många andra framfört att om man arbetar på en marknad som Närhälsan numera gör måste man kommunicera med sina nuvarande och potentiella kunder. För att vända en nedåtgående trend måste naturligtvis verksamhetens kvalitet säkras. Men för att öka förtroendet måste också ett positivt budskap skickas ut i omvärlden. Tyvärr kan jag konstatera att vårdcentralen i Viskafors inte varit synligt utanför sina egna väggar. Problem som talats om i samhället har inte bemötts. Vårdcentralens chefer har utåt varit osynliga och haft dålig kunskap om Viskaforsområdet och sina kunder. Jag har inte fram till i september 2015 sett någon information eller annan åtgärd för att få fler kunder att lista sig. I september erbjöd Rydboholms SK att utan kostnad dela ut ett flygblad till alla hushåll för informera om nuläget på vårdcentralen. Med stöd av byalaget i Seglora fick även invånarna där denna information. Vi inom RSK hjälpte också till att ta fram flygbladet.
När jag i morse läste BT och såg att Närhälsan skulle lägga ner 5 vårdcentraler tänkte jag naturligtvis på Viskafors. Men jag reagerade mest på kommentaren från primärvårdsnämndens ordförande att man hemlighöll informationen om vilka centraler det gällde. Man ville inte skapa oro hos personalen. Det var inte av oro för sina kunder. Vi är nog inte så viktiga. Dessutom innebar förmodligen bristen på tydlig information att många fler blev oroade. Oron blev dock kortvarig för de flesta. Nu gick det ju inte många timmar innan Ann-Sofie Alm fanns i media och talade om vilka vårdcentraler det handlade om.
Det jag under det senaste året sett av Närhälsans agerande visar tydligt att denna organisation inte har tillräcklig kompetens för att arbeta på en konkurrensutsatt marknad. När man en gång bestämde sig för vårdvalssystemet borde man också funderat på hur skall man lära den offentliga sjukvården att verka i ett system som bygger på marknadstänkande och kunder. Det viktiga för politikerna har varit att öppna upp för privata intressenter men man har glömt hur man måste utveckla sin egen organisation!
Till detta lägger jag Närhälsans kortsiktiga agerande. Våren 2015 satsar man på ny chef och lyckas rekrytera ny personal och att fullt bemanna centralen. Innan alla har tillträtt i sina befattningar beslutar man om nedläggning. Det verkar också saknas personalpolitisk kompetens och en brist långsiktigt tänkande. Om man nu inte på allvar tagit tag i utvecklingen utan under ett antal år acceptera en nedåtgående trend. Då borde man inse att det tar minst lika lång tid att åter bygga upp verksamheten.
Hur skall vi som ”viskaforsare” nu agera? Just nu i mitt frusterade tillstånd är väl lösningen att försöka hitta någon annan som vill driva en vårdcentral i Viskafors. Här finns 5000 listade kunder och ett personalteam med duktiga och kunniga läkare, sjuksköterskor, laboratoriepersonal, m.fl. Den som är intresserad kommer få ett massivt stöd av oss ”viskaforsare”. Ett stöd för att utveckla en vårdcentral med god kvalitet och bärkraftig ekonomi. Välkomna att ta kontakt!

Jan-Åke Brorsson

 

Lämna en kommentar